Litter "J"

Bastet-a-tet Jasmine
blue tortie girl, 5 monthsBastet-a-tet Jasmine
blue tortie girl, 5 monthsBastet-a-tet Jasmine
blue tortie girl, 5 monthsBastet-a-tet Jasmine
blue tortie girl, 5 monthsBastet-a-tet Jocose
cream boy, 5 monthsBastet-a-tet Jocose
rcream boy, 5 months


The cattery owner: Nikitenko Elena
E-mail:  bastet-a-tet@mail.ru
Mobile (Moscow): +7 (916) 163-1049

  | Home  |    | Kittens  |    | Boys  |    | Girls  |    | Ancestors  |